INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía e Industria
inicio ou A Enerxía en Galicia ou Balance enerxético de Galicia

portada_balance_2017_ galegoBalance enerxético de Galicia

Durante o ano 2018 elaborouse o "Balance enerxético de Galicia" correspondente ao ano 2017. Este documento, que amosa a realidade enerxética da nosa Comunidade, ten como obxectivo principal coñecer e analizar a distribución da producción e do consumo de enerxía en Galicia, así como as distintas transformacións que sofre a enerxía primaria ata o seu consumo final, permitindo a realización de programas de actuación que fomenten a diversificación e a optimización enerxética.

  1. - Último Balance enerxético de Galicia