INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía e Industria
inicio ou A Enerxía en Galicia ou Obxectivos ano 2020

Obxectivos ano 2020

Obxectivos da Directiva 2009/28/CE

Evolución nos últimos anos en Galicia, dos obxectivos da Unión Europea para o ano 2020 relativos ao fomento e uso de enerxía procedente de fontes renovables e de aforro enerxético, que establece a Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009.

  1. Obxectivos Galicia 2020