INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Novas ou Novas ou 2012

2012

A CALDEIRA DE BIOMASA DA RESIDENCIA DE MAIORES DE SARRIA INSTALADA CO APOIO DA XUNTA PERMITIRÁ AFORRAR 22.000 EUROS ANUAIS EN CONSUMO

25/02/2012

- A nova instalación, que contou co financiamento do Inega a través da convocatoria especial para caldeiras de biomasa en edificios de administracións públicas.

- A instalación da caldeira suporá un aforro de 450 MWh ao ano en combustibles fósiles.

- O equipo evitará, cada ano, a emisión de 130 toneladas de CO2 á atmosfera.

ECONOMÍA E INDUSTRIA PON EN MARCHA UN MÓDULO ITINERANTE QUE PERCORRERÁ AS CIDADES GALEGAS PARA PROMOVER O AFORRO E A EFICIENCIA ENERXÉTICA ENTRE A CIDADANÍA

24/02/2012

- A sede móbil permanecerá ata o vindeiro domingo na praza de Lugo da Coruña.

- Cada xornada acollerá dúas mesas redondas sobre temáticas como a eficiencia enerxética na rehabilitación de vivendas, a dispersión poboacional como reto para a eficiencia no transporte, ou a responsabilidade social e a contaminación urbana.

- Achegaranse aos habitantes as distintas actuacións e liñas de axuda promovidas polo Inega das que se poden beneficiar para mellorar os seus consumo e ser máis eficientes.

- O consumo de enerxía das familias galegas representa xa un 30%, e o consumo enerxético industrial sitúase no 49% do total.

ECONOMÍA E INDUSTRIA PORÁ A DISPOSICIÓN DOS CONCELLOS UN SERVIZO DE ASESORÍA ENERXÉTICA DO INEGA PARA RESOLVER DÚBIDAS E AFORRAR NO CONSUMO ELÉCTRICO

21/02/2012

- A contratación da electricidade no mercado libre, os prezos da enerxía, a modernización do mantemento, ou as empresas de servizos enerxéticos serán algunhas das cuestións sobre as que se prestará asesoramento.

- Tamén se facilitará información sobre as distintas liñas de axuda ofrecidas polo Inega, a través das cales leva apoiado aos concellos con máis de 3,6 millóns no último ano.

- Estas axudas destináronse á realización de auditorías enerxéticas, a renovación das instalacións de iluminación pública exterior por outras máis eficientes, ou para a instalación de enerxías renovables nas súas instalacións.

O RENOVE DE CLIMATIACIÓN DE ECONOMÍA E INDUSTRIA AXUDA XA Á SUBSTITUCIÓN DE MÁIS DE 700 EQUIPOS POR OUTROS MÁIS EFICIENTES

20/02/2012

- O plan, vixente ata o 30 de xuño, prevé cambiar máis de 1.200 caldeiras de condensación, equipos de aire acondicionado e bombas de calor.

 - O obxectivo do programa é obter un aforro de enerxía primaria de máis de 143 toneladas equivalentes de petróleo reducindo o consumo das instalacións de calefacción, climatización e produción de auga quente sanitaria.

 - As axudas, de ata o 30% do custo total da obra, poden superar os 3.800 euros.

O SISTEMA DE DIAGNOSE ENERXÉTICA ON-LINE DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DETECTA UN POTENCIAL DE AFORRO DE MÁIS DO 14% NAS EMPRESAS GALEGAS

19/02/2012

- O Inega traballa na posta en marcha dun servizo específico de asesoramento neste ámbito.
- Os usuarios desta sinxela aplicación poden axustar o seu consumo substituíndo lámpadas por outras máis eficientes, empregando sistemas automáticos de control do acendido ou instalando mecanismos de medición de consumo.
- No aspecto térmico, as empresas deben adecuar as temperaturas en función da súa ocupación e da actividade a realizar, optimizar o funcionamento das caldeiras e mellorar os cerramentos.

UN CENTO DE EDIFICIOS BENEFÍCIANSE XA DO PLAN RENOVE DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PARA ACADAR AFORROS DE A PARTIR DO 30% DO CONSUMO

18/02/2012

- O plan estará vixente ata o 30 de xullo, aspirando a realizar actuacións nun total de 250 edificios que permitirán un aforro enerxético de 1,9 millóns de kWh/ano.

- A iniciativa está destinada a proxectos en pisos particulares, bloques de vivendas e edificios do sector servizos.

- Todos eles contan con distintas axudas que poden alcanzar ata o 25% do custo da nova instalación.

ECONOMÍA E INDUSTRIA PON EN MARCHA UN PLAN PILOTO QUE PERMITIRÁ AOS CONCELLOS REDUCIR CUSTOS ENERXÉTICOS E ECONÓMICOS NA ILUMINACIÓN PÚBLICA

14/02/2012

- O Instituto Enerxético de Galicia comprobará as vantaxes do uso de tecnoloxía eficiente cun programa experimental que se ensaiará en nove municipios galegos.

- Os participantes neste ensaio serán Boqueixón e Boiro na provincia da Coruña; Foz e Taboada, en Lugo; Arnoia e Pontedeva, en Ourense; e Nigrán, Moraña e Ribadumia na provincia de Pontevedra.

- Substituiranse luminarias e equipos por outros máis eficientes, o que permitirá acadar aforros enerxéticos de ata o 60%, repercutindo tamén na factura eléctrica.

- O custo total das actuacións ascende aos 500.000 euros, dos cales o Inega achegará o 40%.

OS PLANS DE INSPECCIÓN DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DETECTAN POSIBILIDADES DE AFORRO ENERXÉTICO NO 90% DOS MÁIS DE 2.200 INMOBLES SUPERVISADOS

11/02/2012

 - A adopción das medidas permite alcanzar un aforro enerxético medio superior ao 25% nos inmobles do sector servizos e nas comunidades de veciños, mentres que nas vivendas unifamiliares se chegaría ao 16%.

- Un inmoble do sector servizos pode reducir de media o seu consumo enerxético en 30.000 kWh/ano, obtendo un aforro económico de 2.400 euros, e unha comunidade de veciños aforraría 49.000 kWh/ano e case 4.000 euros.

- As inspeccións inclúen unha revisión gratuíta completa e un ditame con propostas de melloras ou modificacións para incrementar a eficiencia enerxética.

- Paralelamente ás revisións, informouse sobre as distintas liñas de axuda do Inega, facilitándose a solicitude de axudas ás que acollerse para levar a cabo as medidas de optimización enerxética propostas.

UNHA APLICACIÓN ELABORADA POLO INEGA PERMITIRÁ AOS CONCELLOS AFORRAR NO SEU CONSUMO ELÉCTRICO

10/02/2012

- A ferramenta de cálculo de tarifas eléctricas elaborada polo Instituto dependente de Economía e Industria permitirá optimizar a potencia contratada e a demanda de enerxía reactiva.

-  Este programa proporá as posibles medidas a adoptar, como a conveniencia de aumentar ou diminuír a potencia contratada ou de optar pola discriminación horaria.

UN TALLER IMPULSADO POR ECONOMÍA E INDUSTRIA ESTUDA A APLICACIÓN DO HIDRÓXENO Á MOBILIDADE

08/02/2012

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- O obradoiro organizado polo Inega serve como plataforma de intercambio de experiencias en materia de hidróxeno co obxectivo de xerar novos proxectos.

- A xornada permite pór en común as distintas actuacións das entidades participantes, entre as que destacan a Fundación Sotavento, a Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías de Hidrógeno en Aragón, ou as axencias da enerxía da Coruña e de Vigo.

|< <<< << 8 9 10 11 12 >> >|