INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía, Empresa e Innovación

UN ESTUDO DE ECONOMIA E INDUSTRIA DETECTA QUE AS EMPRESAS MADEREIRAS PODEN AFORRAR 46.000 EUROS AO ANO EN ENERXIA E DIMINUIR O 20% DO SEU CONSUMO ENERXETICO

31/08/2012

- Serradoiros, carpintarías e moblarías presentan un consumo enerxético medio que supón o 1,7% da súa facturación cun custo aproximado de 230.000 euros.

- A substitución de lámpadas por outras máis eficientes, a adecuación da factura aos consumos, o control de sistemas de climatización permiten diminuír o gasto.

- Galicia suma máis de 3.500 empresas que, no caso de implementar as medidas propostas, obterían un aforro enerxético que se traduciría nun aforro económico de 160 millóns de euros.

Santiago, 31 de agosto de 2012.- A Consellería de Economía e Industria, a través do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), ven de publicar un estudo de optimización enerxética na industria da madeira, seleccionando máis de 20 empresas do sector representativas da actividade, tanto polas súas dimensións e características como polos campos de actuación, co obxectivo de reducir os custos de funcionamento, incrementar a produtividade e a competitividade desta industria.

O director do Inega, Eliseo Diéguez García, acompañado polo director de CIS Madeira, Fernando Sanz Infante, e pola secretaria xeral de Confemadera, Ana Oróns, presentou hoxe en rolda de prensa os resultados deste estudo que, segundo salientou, amosan “unhas posibilidades de aforro enerxético medio dun 15% do consumo total das empresas, porcentaxe que se eleva ao 20% na súa equivalencia para o aforro económico, o que supón que estas empresas poden reducir os seus custos en materia enerxética nunha media anual de 46.000 euros”.

O responsable do Inega salientou que as empresas do sector presentan un consumo enerxético medio de 211,66 tep de enerxía, o que implica o 1,7% da súa facturación e un custo medio aproximado de 230.000 euros. Máis da metade da enerxía que se consome é electricidade, que acapara un 79% do gasto económico.

Así mesmo, e como salientou Diéguez, a industria da madeira aglutina a máis de 3.500 empresas, o que supón que, no caso de implementar estas medidas ao conxunto da industria, “obteríase un aforro enerxético próximo aos 111.120 tep/ano, que se traduciría nun aforro económico de 160 millóns de euros”.

Posibilidades de aforro

O documento aborda diversos campos que van desde a tipoloxía dos procesos produtivos ata a análise dos consumos enerxéticos, desglosando, de xeito detallado, as múltiples opcións para acadar os máximos aforros enerxéticos. Entre as propostas para reducir gasto inclúense a substitución de lámpadas por outras máis eficientes, con aforros que superan o 10% do custo do investimento; a adecuación da factura eléctrica aos consumos, que permiten un aforro medio nas empresas do sector de máis de 2.000 euros ao ano; o emprego de variadores de frecuencia en motores eléctricos; ou a revisión das instalacións de aire comprimido. Así mesmo, as empresas do sector da madeira poden aproveitar a biomasa residual que obteñen do seu proceso produtivo para producir calor, reducindo o consumo térmico ata un 50%.

O estudo, que xa está ao dispor do sector e dos cidadáns na web www.inega.es, achegarase tamén ás industrias do sector da madeira coa distribución de 500 exemplares, do estudo.