INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía e Industria

Balance enerxético Galicia 2002

Preséntase unha síntese dos fluxos enerxéticos en Galicia: produción, transformación, entradas e saídas de enerxía no ano 2002. Completan o balance os datos relativos ó consumo de enerxía por tipos e usos, ademais de información sobre a variación do custo da enerxía.

  1. Descarga
Balance enerxético Galicia 2002