INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Atendémolo/a

Atendémolo/a

No teléfono de información 981 541 500 ou presencialmente na rúa Avelino Pousa Antelo, núm. 5 de Santiago de Compostela.

Se desexa contactar telemáticamente, cubra o seguinte formulario, tendo en conta que a información que poda manifestar así como os seus datos persoais teñen garantida a súa confidencialidade pola Lei orgánica 3/2018  do 6 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Derechos Dixitais (LOPDGDD), e usaranse unicamente con fins estatísticos, así como para prestar o servizo de información demandado e valorar ou reparar o grao de satisfacción dos servizos prestados polo Inega.


 Os campos marcados con * son obligatorios