INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio  A Enerxía en Galicia  Axenda Enerxética de Galicia 2030

CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓN COAS ACCIÓNS E MEDIDAS A INCLUIR NA AXENDA ENERXÉTICA DE GALICIA 2030

Galicia diríxese cara á neutralidade climática para o ano 2050, apostando pola descarbonización mediante a electrificación da economía, o fomento dos biocombustibles e gases renovables, incluíndo o vector do hidróxeno verde, o impulso das enerxías renovables, a eficiencia enerxética, a acumulación de enerxía, a maior implicación dos consumidores, a economía circular e a innovación tecnolóxica.

A Axenda Enerxética de Galicia 2030 englóbase no marco do  Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030 (PEG). En concreto, no Eixe 2. Medio ambiente e adaptación ao cambio climático do PEG e nas seguintes prioridades de actuación:

  • 2.1. Fomento dunha economía baixa en carbono baseada en fontes de enerxía máis limpas e menos agresivas co medio ambiente, dando prioridade ás fontes de enerxía renovables. Potenciar a eficiencia enerxética en todos os sectores: público, industrial e doméstico.
  • 2.2. Garantir unha mobilidade sustentable.

A riqueza de recursos, as características propias e as tendencias e desafíos do sector enerxético poñen de manifesto unha serie de oportunidades e retos para impulsar a Galicia como rexión libre de emisións, líder na transición enerxética.

É por isto que, co obxectivo de identificar todos os eidos de actuación de interese que debe contemplar a Axenda Enerxética de Galicia 2030, se traslada a presente consulta pública para que, desde os ámbitos sociais, empresariais e da cidadanía se poidan achegar as súas propostas e contribucións en relación coas accións e medidas a levar a cabo nos seguintes eixos:

i.    Desenvolvemento de enerxías renovables.
ii.   Economía circular.
iii.  Mobilidade sustentable.
iv.  Descarbonización dos sectores económicos.
v.   Desenvolvemento tecnolóxico e innovación.
vi.  Transición xusta e reindustrialización.
vii. Fondos Next Generation Galicia.

As propostas deberán presentarse ata o 10 de marzo de 2022 (incluído) e deberán enviarse ao Insitituto Enerxético de Galicia ao enderezo de correo electrónico axendaenerxetica.inega@xunta.gal, completando o modelo que se indica no apartado Documentación.

Documentación

Consulta pública en relación coas accións e medidas a incluír na Axenda Enerxética de Galicia 2030.

Modelo para a participación na consulta pública en relación coas accións e medidas a incluír na Axenda Enerxética de Galicia 2030.

Envío de propostas

Por correo electrónico ao enderezo: axendaenerxetica.inega@xunta.gal