INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou A Enerxía en Galicia ou Evolución da enerxía en Galicia

Enerxía Primaria

Xeración e importación da Enerxía Primaria

Evolución da enerxía primaria, importada e autóctona, desglosada segundo a fonte de enerxía.

  1. Evolución consumo enerxia primaria