INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

Potencia Eléctrica-Térmica

Centrais no parque de xeración eléctrica en Galicia

Potencia eléctrica instalada e número de centrais por provincias en Galicia.

  1. Potencia eléctrica

Potencia térmica de orixe renovable en Galicia

Potencia térmica de orixe renovable (solar térmica, biomasa, biogás, xeotermia, aerotermia e hidrotermia) instalada nas provincias galegas.

  1. Potencia térmica

Potencia eléctrica e térmica de orixe renovable en Galicia

Evolución en Galicia, entre os anos 2016 e 2022, da potencia eléctrica e da potencia térmica de orixe renovable.

  1. Evolución en Galicia