INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou A Enerxía en Galicia ou Listaxe Empresas Enerxéticas

Listaxe Empresas Enerxéticas

Tal e como establece o artigo 18.1 da Directiva 2012/27/UE, os Estados membros fomentarán o mercado dos servizos enerxéticos poñendo ao dispor do público e actualizando periodicamente unha lista de Provedores de Servizos Enerxéticos.
 
Un provedor de servizos enerxéticos é toda persoa física ou xurídica que presta servizos enerxéticos ou aplica outras medidas de mellora da eficiencia enerxética na instalación ou os locais dun cliente final, de acordo coa normativa vixente.

Listaxes Oficiais do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados con data abril 2021.

Para máis información visite a páxina web do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  1. Listaxe de comercializadores, distribuidores de enerxía eléctrica e consumidores directos no mercado eléctrico
  2. Listaxe de comercializadoras de gas natural
  3. Listaxe de operadores venda por xunto de produtos petrolíferos, GLP e comercializadores venda polo miúdo de GLP a granel