INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou A Enerxía en Galicia ou Obxectivos ano 2030

Obxectivos ano 2030

Obxectivos da Axenda Enerxética de Galicia 2030 (AxEGa30), do PNIEC 2021-2030 e do paquete Fit for 55.

Evolución, nos últimos anos en Galicia, dos obxectivos para o ano 2030 relativos ao fomento e uso de enerxía procedente de fontes renovables e de aforro enerxético. Os obxectivos de Galicia están recollidos na Axenda Enerxética de Galicia 2030, os de España no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC 2021-2030) e os da Unión Europea no paquete Fit for 55.

Os obxectivos calcúlanse de acordo co o indicado na Directiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2018 e na Directiva (UE) 2018/2002 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2018.

  1. Obxectivos Galicia 2030