INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou A Enerxía en Galicia ou Obxectivos ano 2030

Obxectivos ano 2030

Obxectivos do PNIEC 2021-2030 e da Directiva (UE) 2018/2001

Evolución, nos últimos anos en Galicia, dos obxectivos para o ano 2030 relativos ao fomento e uso de enerxía procedente de fontes renovables e de aforro enerxético, de España, recollidos no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC 2021-2030) e da Unión Europea, recollidos na Directiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2018.

  1. Obxectivos Galicia 2030