INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio  A Enerxía en Galicia  Sicapde  SicapdeWeb

SicapdeWeb

Para facilitar o envío da información a través da Internet, o Inega desenvolveu unha aplicación informática "SicapdeWeb". Esta aplicación tamén permite a xeración do ANEXO IV que todas as centrais teñen que presentar no primeiro trimestre de cada ano na Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas (Consellería de Economía e Industria). Non obstante, a xeración do ANEXO IV coa aplicación, non exime da posterior presentación na devandita Dirección Xeral.

SicapdeWeb

Prema no seguinte enlace para acceder á aplicación informática "SicapdeWeb" para o envío dos informes mensuais de produción eléctrica.

SicapdeWeb