INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio  Enerxías Renovables  Xeotérmica

XEOTÉRMICA

Chámase enerxía xeotérmica á enerxía calorífica de orixe térmico que se extrae do vapor ou da auga quente baixo a superficie terrestre. En Galicia localízanse algúns recursos xeotérmicos nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra, a temperaturas que chegan ata 130º C, aínda que con caudais non moi elevados. Os xacementos de Ourense son os que máis posibilidades ofrecen dispoñendo de unha temperatura entre os 60º e 80º C.

O aproveitamento óptimo de estos xacementos dase en calefacción urbana e industrial, como ocorre en paises do norte de Europa, nos que existen redes centralizadas de calor, alimentadas con auga a 80º-90º C.