INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Formulario de Suxestións e Queixas

Formulario de Suxestións e Queixas

As reclamacións formuladas nesta folla non terán, en ningún caso, a cualificación de recursos administrativos nin paralizarán os prazos estableciods na norma vixente para interpoñelos.


 Os campos marcados con * son obligatorios