INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio  Inega  Portal de Transparencia e Goberno Aberto

Portal de Transparencia e Goberno Aberto

Presentación

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno integra toda a regulación referida á rendición de contas dos poderes públicos galegos, tanto no que respecta aos datos derivados da súa actividade administrativa e gobernamental coma no tocante aos mecanismos de control das boas prácticas por parte das persoas que teñen responsabilidades públicas. Esta lei favorece o dereito dos cidadáns a coñecer a actividade da Administración e a controlar as decisións administrativas. Enténdese que unha opinión pública informada contribúe a definir e realizar accións respectuosas co interese xeral e, por este motivo, incentívase e facilitase o acceso a información administrativa aproveitando o desenvolvemento das novas tecnoloxías como canles de transmisión e difusión.

En cumprimento do disposto na citada Lei de transparencia e bo goberno, desde esta sección pode acceder á contratación, convenios, axudas e programas de actuación que desenvolve o Inega.

Descargue a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Sistema integrado de atención á cidadanía

Plans específicos de riscos de xestión e medidas antifraude

Oposicións e Concursos


Información Económica, Presupuestaria e Estatística

  • Orzamentos da Xunta de Galicia de 2017 (Lei)

Máis información >>

  • Memorias axencias públicas autonómicas (Inega páx.:13-15):

Máis información >>

  • Estado de ingresos do Inega

Máis información >>

  • Investimentos reais do Inega

Máis información >>

  • Transferencias de capital do Inega

Máis información >>

  • Anexo de persoal do Inega

Máis información >> 

Memoria de Actividades

Contas anuais

Plataforma de Contratación

Licitación e información do perfil do contratante do Inega

Procedementos:

Encomendas de Xestión / Encargos

Encargos e información do perfil do contratante do Inega

Encargos 2022 , Encargos 2022 II

Encargos 2021 , Encargos 2021 II , Encargos 2021 III , Encargos 2021 IV

Encargos 2020 , Encargos 2020 II

Encargos 2019

Encargos 2018

Encomenda de Xestión 2016

Encomenda de Xestión 2015_2

Encomenda de Xestión 2015_1

Convenios

Ano 2023

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017

 Ano 2016

 Ano 2015

 Ano 2014

Ano 2013

Ano 2012

Ano 2011

Ligazóns relacionadas

Portal de Transparencia e Goberno aberto