INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio  Inega  Portal de Transparencia

Portal de Transparencia

Presentación

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno integra toda a regulación referida á rendición de contas dos poderes públicos galegos, tanto no que respecta aos datos derivados da súa actividade administrativa e gobernamental coma no tocante aos mecanismos de control das boas prácticas por parte das persoas que teñen responsabilidades públicas. Esta lei favorece o dereito dos cidadáns a coñecer a actividade da Administración e a controlar as decisións administrativas. Enténdese que unha opinión pública informada contribúe a definir e realizar accións respectuosas co interese xeral e, por este motivo, incentívase e facilitase o acceso a información administrativa aproveitando o desenvolvemento das novas tecnoloxías como canles de transmisión e difusión.

En cumprimento do disposto na citada Lei de transparencia e bo goberno, desde esta sección pode acceder á contratación, convenios, axudas e programas de actuación que desenvolve o Inega.

Descargue a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Oposicións e Concursos

Información Económica, Presupuestaria e Estatística

  • Orzamentos da Xunta de Galicia de 2017 (Lei)

Máis información >>

  • Memorias axencias públicas autonómicas (Inega páx.:13-15):

Máis información >>

  • Estado de ingresos do Inega

Máis información >>

  • Investimentos reais do Inega

Máis información >>

  • Transferencias de capital do Inega

Máis información >>

  • Anexo de persoal do Inega

Máis información >> 

Contas anuais

Plataforma de Contratación

Licitación e información do perfil do contratante do Inega

Procedementos:

Encomendas de Xestión / Encargos

Encargos e información do perfil do contratante do Inega

Encargos 2022 , Encargos 2022 II

Encargos 2021 , Encargos 2021 II , Encargos 2021 III , Encargos 2021 IV

Encargos 2020 , Encargos 2020 II

Encargos 2019

Encargos 2018

Encomenda de Xestión 2016

Encomenda de Xestión 2015_2

Encomenda de Xestión 2015_1

Convenios

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017

 Ano 2016

 Ano 2015

 Ano 2014

Ano 2013

Ano 2012

Ano 2011

Ligazóns relacionadas

Portal de Transparencia e Goberno aberto