INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Información

Consellos Prácticos

Guía de aforro enerxético.

Guía práctica orientada ós cidadáns. Recolle información sobre medidas de aforro enerxético, seguridade no fogar, liberalización de mercados enerxéticos e enerxías renovables.

10 NORMAS BÁSICAS PARA AFORRAR ENERXÍA

 • Acenda soamente as luces que necesite. Non deixe luces acendidas en dependencias baleiras.
 • Aproveite a luz natural. Abra as persianas durante o día.
 • Programe o seu ordenador para que cando estea inactivo máis de 10 minutos entre o programa de aforro de enerxía.
 • Se non utiliza o ordenador, apague o monitor, xa que consume tanto como unha lámpada de 100W.
 • Evite os consumos ocultos dos equipos eléctricos (fotocopiadoras, impresoras, ordenadores, etc). Cando non os utilice, apágueos.
 • As tecnoloxías informáticas permiten a transmisión e recepción de información se necesidade de utiliza-lo papel.
 • Manteña pechadas as portas e fiestras cando funcione a calefacción ou a climatización.
 • Non abuse da calefacción. Regule o seu termostato nos 18-20 ºC. Peche os radiadores que non necesite.
 • Promova a utilización de papel e consumibles reciclados no seu lugar de traballo.
 • Valore a opción de usa-lo transporte público ou comparta o vehículo con compañeiros que vivan en zonas próximas.

Lembre que un consumo enerxético responsable supón un aforro económico importante, ademais de contribuir á mellora medioambiental.

 1. Descargar Guía de aforro enerxético [PDF]