INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

 PROXECTO EUROPEO SOBRE ENERXÍA DO MAR: ENERGY MARE

O proxecto europeo Energy Mare está englobado na 3ª convocatoria do Programa Espacio Atlántico 2007-2013. A temática do proxecto é a enerxía no mar (diferentes tipos de enerxía do mar e eólica, principalmente). Neste proxecto o Inega actúa como Xefe de Fila e participan socios de España, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda. 

As actividades a desenvolver con base neste proxecto inclúen: análise de potencial da enerxía mariña en toda a costa atlántica europea, análise da tecnoloxía existente, análise dos sistemas de evacuación e transporte da enerxía xerada, creación de zonas de experimentación tecnolóxica, análise do contexto (normativo e socioeconómico) e impacto do desenvolvemento das fontes enerxéticas mariñas.

O orzamento total do proxecto é de 3.094.816,40 euros, cunha taxa de financiamento FEDER do 65% (2.011.630,66 euros), e unha participación do Inega de ata 645.180,00 euros entre os anos 2012 e 2014. Neste proxecto, o Inega participa cun orzamento total de 645.180,00 euros, dos que debe contribuír financeiramente cunha contía de 225.813,00 euros (2012-2014). Hai que sinalar que unha elevada porcentaxe deste orzamento corresponde a recursos humanos (gastos que se xustifican cos recursos humanos do Inega).

EnergyMare

ANÁLISE DO POTENCIAL DOS RECURSOS ENERXÉTICOS RENOVABLES NO ÁMBITO MARÍTIMO

 • Inventario de instrumentos de información e medición dos recursos enerxéticos. 
 • Desenvolvemento e implantación de aboias para coñecer o potencial enerxético no mar.
 • Realización de mapas eólicos offshore, enerxía undomotriz e mareomotriz para homoxeneizar a representación xeográfica do potencial dos recursos enerxéticos na fachada Atlántica.

 CREACIÓN DA ZONA DE EXPERIMENTACIÓN - Descargar Documentación

 • Identificación do emprazamento óptimo para a implantación das zonas de experimentación e análise da viabilidade. 
 • Estudo detallado das características iniciais das zonas de experimentación que permitan avaliar os impactos dos experimentos realizados.
 • Creación da zona de experimentación.

ANÁLISE DA TECNOLOXÍA EXISTENTE PARA A PRODUCIÓN DE ENERXÍA DO MAR - Descargar Documentación

 • Valoración da tecnoloxía existente. 
 • Experimentación con prototipos. 
 • Estudo continuo da evolución das condicións na zona experimental.

ANÁLISE DOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN E TRANSPORTE DA ENERXÍA DO MAR - Descargar Documentación

 • Análise das alternativas de evacuación. 
 • Deseño de super redes que permitan transportar a gran distancia a enerxía producida no medio mariño cara a zonas de gran consumo.

ANÁLISE DE CONTEXTO E IMPACTO DAS DIFERENTES FONTES DE ENERXÍA MARÍTIMA - Descargar Documentación

 • Análise do contexto normativo, establecendo as bases para a unificación da normativa nesta materia.
 • Análise do impacto socioeconómico do aproveitamento das diferentes fontes de enerxía do mar, considerando tanto o custo da súa produción e transporte como os rendementos económicos directos e indirectos que se espera xerar.

 COMUNICACIÓN - Descargar Documentación

 • Organización e participación en eventos. 
 • Presenza nos medios de comunicación. 
 • Deseño e desenvolvemento de páxina Web do proxecto
 • Elaboración dun video de información do proxecto

Descargar a versión do video en galego

Descargar a versión do video en inglés