INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

Gener

Descrición Proxecto

O proxecto Gener está incluido no programa INTERREG III A, para os anos 2006, 2007, e 2008, consiste en fomentar nas empresas do espazo de cooperación (Provincias de Pontevedra e Ourense e norte de Portugal), a implantación de sistemas e procedementos máis racionais de consumo enerxético. O proxecto diríxese ós sectores relevantes en termos de consumo a ambos lados da fronteira, co obxectivo de diminuír notablemente os niveis de consumo e incrementar a eficiencia e o rendemento enerxético.

A proposta concrétase en diversas actividades:

 • Formación de Xestores Enerxéticos.
 • Realización de auditorías e acompañamento ó cambio as empresas interesadas na eficiencia enerxética e a compilación de boas prácticas.
 • Estudo e deseño de Modelos de Consumos.
 • Creación dunha Aplicación Informática de Xestión Enerxética.
 • Desenvolvemento de produtos que permitan a avaliación do grado de eficiencia enerxética segundo sectores de actividade previamente definidos.

 

As organizacións que participan no proxecto GENER son:

GALICIA:

 • INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)
 • FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA (ITG)
 • CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA (CEP)
 • CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE (CEO)

 PORTUGAL:

 • AGENCIA REGIONAL DE MEDIOAMBIENTE DO VALE DO LIMA (AREALIMA)
 • OFICINA DA INOVAÇAO - EMPREDEDORISMO E INOVAÇAO S.A.
 • INSTITUTO DE DESENVOLVEMENTO E INOVAÇAO TECNOLÓGICA DO MINHO (IDITE)
 • CONSELHO EMPRESARIAL DOS VALES DOS VALES DO LIMA E MINHO (CEVAL)
 • INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO (IPVC)

 Dende o ano 2006, leváronse a cabo as seguintes actividades:

 • Sinatura do acordo de colaboración entre todos os socios.
 • Organización dunha xornada de presentación do proxecto GENER en la sede de la Confederación de Empresarios de Pontevedra de Vigo.
 • Organización dun curso de formación de xestores enerxéticos que realizarán as auditorías e consultorías nas empresas.
 • Deseño dos modelos das auditorías a realizar por todos os socios en xeral e polos xestores de INEGA en particular.
 • Participación en seminarios e talleres para informar e asesorar as empresas na idoneidade da realización destas auditorías enerxéticas.
 • Desenvolvemento da Web do proxecto.
 • Deseño dunha ferramenta informática para a elaboración dos modelos de aproveitamento enerxético a través de Internet.