INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Ligazóns ou Organismos Españoles

Organismos Españoles

APPA

Asociación de Produtores de Enerxías Renovabeis

http://www.appa.es/

CNE

Comisión Nacional da Enerxía, ente regulador dos sistemas enerxéticos.

http://www.cne.es/cne/Home

Enagás

Empresa transportista e Xestora Técnica do Sistema, que garantiza a continuidade e seguridade do suministro de gas natural.

http://www.enagas.es/cs/Satellite?pagename=ENAGAS/Page/ENAG_home

Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía

Departamento do Goberno español adicado ás materias do ámbito da ciencia e a tecnoloxía.

http://www.educacion.es/portada.html

Ministerio de Economía

Departamento da Administración Xeral do Estado encargado da proposta e execución das directrices e medidas xerais da política económica do Goberno.

http://www.meh.es/es-ES/Paginas/Home.aspx

Rede Eléctrica de España

Primeira empresa no mundo adicada en exclusividade ao transporte de electricidade e á operación de sistemas eléctricos.

http://www.ree.es/

SNE

Sociedade Nuclear Española

http://www.sne.es/sne/

UNESA

Asociación Española da Industria Eléctrica
http://www.unesa.es/