INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Ligazóns ou Organismos Oficiais

Organismos Oficiais

AOP

Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos

http://www.aop.es/

Augas de Galicia

Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito á Consellería de Medio Ambiente, é o elemento central do esquema organizativo da Administración Hidráulica de Galicia.

http://augasdegalicia.xunta.es/

Boletín de Hidrocarburos

Informe mensual elaborado pola Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, que incorpora a información máis relevante sobre o sector: distribución, consumos, comercio exterior, prezos, etc.

http://www.cores.es/

Cambio climático

Información sobre o fenómeno do cambio climático dende o Ministerio de Medioambiente.

http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/

Centro de desenvolvemento sostible

Centro dependente da Consellería de Medio Ambiente exercerá as competencias e funcións en materia de promoción do desenvolvemento sostible da sociedade galega.

http://medioambiente.xunta.es/ciiamb.jsp

CESGA

Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia

http://www.cesga.es/

Consellería de Industria

Órgano da Xunta de Galicia encargado dos ámbitos da investigación, desenvolvemento e innovación, promoción industria e sociedade da información, indutria, enerxía e minas, comercio e turismo.

http://economiaeindustria.xunta.es/portada

Dirección General de Política Energética y Minas

Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio español.

http://www.mityc.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx

IDAE

Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía

http://www.idae.es/

IGE

Organismo autónomo da Xunta de Galicia creado no ano 1988 coa misión de promover o desenvolvemento do sistema estatístico da Comunidade Autónoma.

http://www.ige.eu/web/
1 2 >> >|