INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Novas ou Novas ou 2011 ou Abril

Abril

ECONOMÍA E INDUSTRIA REFORZA O IMPULSO ÁS ENERXÍAS RENOVABLES CON AXUDAS Á INSTALACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA EN EDIFICIOS DO SECTOR PÚBLICO, QUE XERARÁN 1 MILLÓN DE EUROS DE INVESTIMENTO

29/04/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- Con esta nova actuación do Inega, cun orzamento global de algo máis de 350 mil euros, coa que se posibilitará a redución de 1.500 toneladas de CO2 anuais á atmosfera, preténdese remarcar o carácter exemplar das administracións mediante a potenciación da biomasa como fonte limpa que achega unha solución integral para a produción de calefacción, a xeración de auga quente sanitaria ou para a climatización de piscinas

- As axudas serán dun máximo do 45% do investimento subvencionable, cun límite de 50.000 euros por proxecto

- O prazo de presentación de solicitudes ábrese hoxe e permanecerá aberto durante un mes

O PLAN RENOVE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE ECONOMÍA E INDUSTRIA TEN COMPROMETIDOS MÁIS DE 540 MIL EUROS, PRETO DO 55% DO SEU ORZAMENTO, CON 845 SOLICITUDES DE AXUDA

23/04/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- As persoas interesadas aínda están a tempo de pedir unha subvención ao abeiro deste programa, para o que deberán dirixirse a un dos establecementos colaboradores na campaña, cuxa listaxe poderán consultar na web do Inega

- Está previsto que ao abeiro desta campaña, que se incardina na estratexia de potenciación da eficiencia enerxética da Xunta, se xere un investimento asociado de 3,5 millóns de euros, un aforro de enerxía primaria de 212,4 toneladas equivalentes de petróleo e unha redución na emisión de 776 toneladas de CO2 á atmosfera

ECONOMÍA E INDUSTRIA REALIZA MÁIS DE MIL ENQUISAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE QUINCE CONCELLOS PARA PROMOVER UN USO EFICIENTE DA ENERXÍA E ESTIMAR OS CONSUMOS DE BIOMASA NOS FOGARES

22/04/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- O Instituto Enerxético de Galicia está a levar adiante estas sondaxes, no marco do programa Enerxía Sostible Local, co fin de concienciar aos máis novos sobre o aforro e a eficiencia enerxética e para cuantificar o emprego de biocombustibles (leña, pellets e astelas) nos fogares galegos

- A realización deste cuestionario entre a comunidade escolar é a primeira das actuacións que se desenvolverán para impulsar un estudo da análise da viabilidade do mercado da biomasa en Galicia e Norte de Portugal, incardinado no proxecto E-SOL

O PLAN RENOVE DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE ECONOMÍA E INDUSTRIA ABRE O 6 DE ABRIL A SOLICITUDE DE AXUDAS, DUN 25% DO CUSTO, COAS QUE SE XERARÁ UN INVESTIMENTO DE 2 MILLÓNS DE EUROS

02/04/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- A través desta nova campaña do Instituto Enerxético de Galicia, enmarcada na aposta estratéxica da Xunta pola potenciación do aforro, preténdese mellorar a eficiencia enerxética, a través da substitución das instalacións existentes de iluminación por outras de maior rendemento, reducindo así o consumo de enerxía

- O director do Inega informou que a contía máxima da subvención é do 25%, cun límite de 1.500 euros por vivenda unifamiliar; de 10.000 euros por edificio de vivendas en bloque e de 25.000 euros por edificio destinado a outros usos

- Eliseo Diéguez explicou que co cambio dunha lámpada convencional de 100W por unha de baixo consumo equivalente pódese conseguir un aforro de 15 euros por fogar e ano, xesto que se se fai no conxunto dos fogares galegos propiciaría un aforro de máis de 13 millóns anuais, que subiría a 208 millóns de euros anuais, se esta práctica se estendese ao conxunto de vivendas de España