INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

Mayo

LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL GRANITO APUESTAN POR EL AHORRO Y POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA MANO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

28/05/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- En el marco del convenio de colaboración firmado entre el Inega y el Clúster del Granito ya se realizaron hasta el momento cuatro auditorías energéticas y en los próximos meses están previstas las nueve restantes

- El objetivo es promover un uso racional de la energía con el fin de contribuir a la reducción de los costes de funcionamiento y de mejorar la competitividad

- Se espera que con estas auditorías las empresas puedan reducir los consumos energéticos de sus procesos productivos en un 20%

- Al final de las auditorías, a mediados de septiembre, se hará una estimación de la inversión necesaria para llevar adelante las mejoras energéticas propuestas y se divulgarán los resultados de este estudio sectorial del granito entre los asociados

ECONOMÍA E INDUSTRIA REALIZARÁ XORNADAS INFORMATIVAS SOBRE O TERCEIRO PLAN DE INSPECCIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN INSTALACIÓNS TÉRMICAS NOS EDIFICIOS EN DIFERENTES CIDADES

25/05/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- Técnicos da consultaría Enmacosa, entidade autorizada pola administración para a xestión de dito Plan, impartirán charlas gratuítas en Vigo, Ourense, Lugo, Santiago e A Coruña a partir do 27 de maio


- Con este programa que o Inega e a Dirección Xeral de Industria desenvolven en colaboración con Enmacosa, examinaranse, de xeito gratuíto para os seus propietarios, instalacións con máis de 5 anos de antigüidade, que teñan unha potencia mínima de 20 kW en calor e de 12 kW en frío


- Así mesmo con este Plan propóñenselle aos titulares dos inmobles a adopción de melloras para incrementar a eficiencia enerxética, que son subvencionables no marco do programa de axudas a proxectos de aforro e de enerxías renovables que cada ano desenvolve o Inega

AS ENERXÍAS RENOVABLES ACHEGARON O 79% DA ELECTRICIDADE CONSUMIDA EN GALICIA, SUPERANDO OS ÍNDICES MARCADOS PARA ESPAÑA E PARA A UNIÓN EUROPEA

20/05/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- De acordo co Balance Enerxético de Galicia 2009, publicación anual editada polo Inega, o incremento do peso das fontes renovables no sistema enerxético galego e o impulso decidido ás políticas de aforro e eficiencia enerxética continuarán a ser os eixos estratéxicos de actuación da Xunta, a través da Consellería de Economía e Industria, nos vindeiros anos.

- En Galicia o 18% da enerxía primaria procede de fontes renovables, 6 puntos por riba das recomendacións europeas, fronte ao 9% de España, ao 6% da Unión Europea e ao 13% da media mundial.

- O incremento da capacidade de autobastecemento ata o 29%, o aumento da potencia eólica ata situarse en 3.230 MW e o descenso do consumo de electricidade, de gas natural, das gasolinas e do gasóleo son outros dos aspectos que marcaron o escenario enerxético galego en 2009 e que aparecen reflectidas no estudo.

ECONOMÍA E INDUSTRIA ESTUDARÁ A VIABILIDADE DO APROVEITAMENTO ENERXÉTICO DAS MICROALGAS PARA DEPURAR AS AUGAS E ELABORAR BIOCOMBUSTIBLES, A TRAVÉS DO PROXECTO EUROPEO ENERBIOALGAE

10/05/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- O Instituto Enerxético de Galicia, que participa como socio no proxecto EnerBioAlgae, xestiona máis de 150 mil euros deste programa no que tamén traballan a Universidade de Vigo, que actúa como xefe de fila; a Universidade de Almería; a Universidade de Aveiro; a Universidade de Pau et des Pays de l´Adour e o Centro National de la Recherche Scientifique