INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Novas ou Novas ou 2012

2012

A XUNTA APOSTA POLO AFORRO E A EFICIENCIA ENERXÉTICA PARA MELLORAR A COMPETITIVIDADE DOS PRINCIPAIS SECTORES PRODUTIVOS DA ECONOMÍA GALEGA

29/12/2012

- A Consellería de Economía e Industria, a través do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), elaborou este ano distintos estudos que propoñen medidas de racionalización e aforro enerxético que superan, nalgúns casos, o 50%

- Os documentos téñense divulgado xa entre as diferentes industrias coa finalidade de que as propostas lles poidan servir de guía, estando ademais á disposición dos interesados na páxina web do Inega (www.inega.es)

O INEGA TRABALLA NUNHA NOVA APLICACIÓN QUE PERMITIRÁ AOS CONCELLOS REALIZAR AUDITORÍAS ENERXÉTICAS ON-LINE

01/12/2012

 - A ferramenta avaliará a situación enerxética facilitando a toma de decisións co fin de diminuír os consumos enerxéticos municipais que ascenden, de media, a case 13.000 tep/ano, dos que o 78% corresponde a enerxía eléctrica.

- Suporá unha nova fonte de datos estatísticos axeitados para analizar a implantación de medidas de aforro e eficiencia e o uso das fontes renovables nos municipios.

- A Consellería de Economía e Industria ven impulsando un plan de aforro e eficiencia enerxética na administración local coaa creación doutra ferramenta para o cálculo de tarifas eléctricas, a posta en marcha dun servizo de asesoría enerxética individualizada, ou as tradicionais liñas de axuda.

ECONOMÍA E INDUSTRIA PROMOVE A FORMACIÓN EN CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFCIOS ENTRE OS PROFESIONAIS DO SECTOR DA EDIFICACION

30/11/2012

- O Inega acollerá os próximos días 10 e 11 de decembro un curso sobre “Certificación Enerxética de Edificios Existentes”.

 - Desde o ano 2009, téñense formado máis de 3.000 técnicos especialistas en enerxética edificatoria, incentivándose, ademais, a promoción de 24 edificios de alta eficiencia enerxética (clase A ou B).
 
- As actuacións desenvolvidas no sector da edificación permiten obter, nestes momentos, un aforro económico anual superior aos 10 millóns de euros, evitando a emisión a atmosfera de preto de 41.000. toneladas CO2 por exercicio.

ECONOMIA E INDUSTRIA AVOGA POLA EFICIENCIA ENERXÉTICA E AS FONTES RENOVABLES COMO FACTORES DE COMPETIVIDADE DA INDUSTRIA ENERXÉTICA GALEGA

29/11/2012

 - Eliseo Diéguez participa no Congreso Internacional Energia – Políticas, Inovaçao e Negócios.

 - O director do Inega subliña en Viana do Castelo a aposta da Xunta por conciliar os obxectivos enerxéticos da Comunidade Autónoma cos da UE alcanzando “un modelo enerxético sostible en termos ambientais, económicos e sociais”.
 
- O investimento público en medidas de aforro e eficiencia enerxética no período 2009-2011 ascendeu ata os 60 millóns de euros, acadando xa un aforro económico anual de 65 millóns de euros e evitando a emisión a atmosfera de 213.500 toneladas de CO2 por exercicio.
 
- Os programas de apoio ás renovables do Inega suman un aforro económico anual de 2,5 millóns de euros, e evitan a emisión de 14.000 toneladas de CO2.por exercicio

UNHA CONDUCIÓN EFICIENTE PODE AFORRAR UN DE CADA SEIS DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE DUN VEHÍCULO PARTICULAR

26/11/2012

- A nova Guía Práctica de Aforro de Enerxía de Economía e Industria recolle consellos para reducir o gasto en combustible entre un 15% e un 20%.

- O transporte supón a metade do desembolso enerxético nos fogares galegos, cun custo anual en combustible por automóbil de 1.300 euros.

- Arrancar o motor sen pisar o acelerador, empregar a primeira marcha o menor tempo posible ou apagar o motor nas paradas que duren máis de 60 segundos son algunhas das solucións propostas.

AS EMBARCACIÓNS PESQUEIRAS DA MARIÑA LUGUESA PODERÁN AFORRAR PRETO DE 1 MILLÓN DE EUROS AO ANO ADOPTANDO MEDIDAS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

24/11/2012

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- O director do Inega e o secretario xeral do Mar presentaron hoxe en Burela un estudo elaborado por Economía e Industria que reflicte que a flota galega podería reducir nun 23% o que gasta en enerxía.

- entre as medidas propostas no estudo, a mellora ou substitución do motor implica aforros económicos de ata 20.000 euros ao ano en función do tipo de embarcación.

- Co cambio ou adaptación das hélices, o troque dos cables de arrastre ou a instalación de luminarias poden conseguirse aforros de ata 10.000 euros.

ECONOMÍA E INDUSTRIA AVOGA POLO AFORRO E A EFICIENCIA ENERXÉTICA NO SECTOR CONSERVEIRO COMO UNHA DAS CLAVES PARA MELLORAR A SÚA COMPETITIVIDADE

22/11/2012

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- O director do Inega, Eliseo Diéguez, participa en Vigo na presentación do programa de actividades promovido por Anfaco-Cecopesca e EnergyLab para mellorar os consumos enerxéticos do sector transformador de produtos do mar en Galicia.

- A adopción de medidas de eficiencia permitiría ás conserveiras un aforro enerxético medio do 11%, que se traduciría nunha diminución do gasto en enerxía do 14%.

- As actuacións desenvolvidas pola Xunta a prol do aforro e da eficiencia enerxética, tanto entre empresas como nos fogares e na propia administración pública, permiten un aforro económico anual de 65millóns de euros.
 

A ILUMINACIÓN LED INSTALADA NO PORTO DE CELEIRO SUPERA AS PREVISIÓNS E PERMITE XA AFORROS ECONÓMICOS SUPERIORES AO 70%

16/11/2012

- Os primeiros resultados do proxecto piloto posto en marcha polas Consellerías de Economía e Industria e do Medio Rural e do Mar amosan tamén un aforro enerxético do 64% na zona incluída no estudo.

- A nova tecnoloxía axusta a intensidade lumínica ás necesidades de cada momento reducindo os consumos e mellorando a conservación ambiental.

UN ESTUDO ELABORADO POLO INEGA DESTACA AS POSIBILIDADES AMBIENTAIS E ECONÓMICAS DO USO DA BIOMASA NOS FOGARES GALEGOS FRONTE A OUTROS COMBUSTIBLES

14/11/2012

- O documento cuantifica en máis dun millón ao ano as toneladas de leña empregadas, permitindo evitar a emisión á atmosfera de 1,5 toneladas de CO2 fronte ao uso de gasóleo e resultando un 60% máis barata.

- Na última lexislatura instaláronse preto de 1.400 caldeiras de biomasa en fogares, empresas e na administración pública a través do programa de actuacións promovido pola Consellería de Economía e Industria.

ECONOMÍA E INDUSTRIA PROPÓN Á ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DO POLÍGONO DE SAN CIBRAO MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA PARA REDUCIR NUN 30% O QUE GASTAN EN ENERXÍA NA SÚA SEDE

12/11/2012

- O Inega colabora coa entidade elaborando un Plan de mellora enerxética no que se recollen propostas como a substitución de lámpadas por outras máis eficientes, a instalación de paneis solares de baixa temperatura ou o relevo da caldeira de gasóleo por unha de biomasa.

- O obxectivo final da iniciativa, englobada no proxecto europeo GE2C´s, é que as actuacións poidan ser extrapolables á práctica totalidade do sector servizos, mellorando así a súa competitividade.

1 2 3 4 5 >> >>> >|