INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Novas ou Novas ou 2015 ou Novembro

Novembro

ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DUPLICA O ORZAMENTO DO INEGA CO OBXECTIVO DE POTENCIAR O SEU PAPEL COMO MOTOR DA SOSTIBILIDADE ENERXÉTICA DE GALICIA

06/11/2015

- O director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, salienta que as actuacións do organismo no 2016 buscan seguir a “fomentar o aforro económico e enerxético, a mellora ambiental, e a formación e información”.

 - Subliña que os fondos dedicados a potenciar o aforro e a eficiencia enerxética e o emprego de fontes renovables duplícanse ata superar os 31 millóns.

- Destinaranse máis de 16 millóns, multiplicando por 7 o esforzo do presente exercicio, a impulsar o aforro e a eficiencia na industria e nas administracións.

- A biomasa suma 12,6 millóns no marco da Estratexia que está a desenvolver a Xunta para fixar industria e emprego no rural.

- Sinala que coas distintas actuacións previstas aspírase a acadar un aforro anual de enerxía de máis de 43.600 tep, unha redución dos custos de abastecemento enerxético de 17,5 millóns e a creación de preto de 1.000 empregos.