INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

O CAMBIO DE HORA DESTA FIN DE SEMANA SUPÓN UN AFORRO ENERXÉTICO PRÓXIMO AO 0,4% NO CONSUMO ELÉCTRICO EN GALICIA

26/03/2021

- A Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través do Inega, destaca a importancia de utilizar a enerxía dun xeito racional durante todo o ano.
- O uso de iluminación de baixo consumo, unha correcta climatización das vivendas, ou a instalación de sensores que regulen a luz artificial poden diminuír ata un 35% o consumo enerxético anual nos fogares galegos.

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021 - A Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), salienta que o cambio de hora previsto para esta fin de semana –co comezo do horario de verán, na madrugada do sábado ao domingo deberanse adiantar os reloxos unha hora (ás 02.00 horas serán as 03.00 horas)–, representa un aforro potencial de enerxía en iluminación estimado no 1% para o sector doméstico, e do 3% para o sector servizos, alcanzándose unha diminución no consumo eléctrico total no conxunto de Galicia próximo ao 0,4%.

Este cambio de hora permite un maior aproveitamento das horas de luz, o que suporá empregar a luz solar para a realización de distintas actividades durante o día, reducindo deste xeito os consumos enerxéticos.

Para alcanzar este potencial de aforro, é preciso levar a cabo un uso racional e responsable da enerxía a través de pautas sinxelas, como prescindir da luz artificial cando non é estritamente necesaria; utilizar tecnoloxías de aforro en iluminación de baixo consumo; instalar sensores que apaguen ou regulen a iluminación artificial; ou optar pola renovación de fiestras para evitar as fugas de calor.

Estes hábitos, sumados a outros como unha correcta climatización das vivendas, o adecuado funcionamento dos electrodomésticos ou o seguimento de pautas de condución eficiente, poden permitir ao cidadán, sen renunciar ao confort, diminuír o seu consumo enerxético anual ata un 35%, ademais de evitar emisións contaminantes á atmosfera.

O Inega ten a disposición dos cidadáns a Guía práctica de aforro de enerxía, que se pode consultar na súa páxina web (http://inega.es/publicacions/guias) e na que se sinala a importancia de adoptar hábitos básicos, como aproveitar en maior medida a iluminación natural ou potenciar a utilización de tecnoloxía eficiente mediante o uso de detectores de presenza, fotocélulas e outros mecanismos de regulación e control. Por exemplo, deben evitarse tanto as filtracións de aire como o recubrimento dos radiadores con roupa que dificulta a transmisión da calor.

Este tipo de medidas relacionados cos cambios climatolóxicos son compatibles con outras actuacións que se poden realizar durante todo o ano e que se atopan tamén nesta guía. Así, a substitución dunha lámpada halóxena de 50MW por outra de tecnoloxía LED supón un aforro enerxético do 80%-90%, mantendo os niveis de iluminación e confort; e apagar aparatos como a televisión ou o vídeo co interruptor principal e non co mando a distancia pode representar un aforro dun 3% na factura de enerxía anual.

O cambio horario vén motivado pola Novena Directiva que rexe o denominado “Cambio de hora”, de obrigado cumprimento para todos os países da Unión Europea, vixente desde o ano 1981 e que se renova cada catro anos. Esta medida de modificación dos horarios comezou a xeneralizarse a partir de 1974, cando se produciu a primeira crise do petróleo e diversos países decidiron adiantar os seus reloxos nos meses de verán para poder aproveitar mellor a luz do sol e consumir así menos electricidade en iluminación.

Renove electrodomésticos

Precisamente co obxectivo de promover a cultura do aforro enerxético nos fogares galegos, a Xunta impulsa unha nova convocatoria do programa Renove Electrodomésticos, co que se prevé axudar a 20.000 familias a aforrar 560.000 euros anuais na súa factura enerxética. Investiranse un total de 3M€ para apoiar a substitución de frigoríficos, conxeladores, lavadoras, lavalouzas e encimeras.