INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

AMPLIACIÓN DE FONDOS DO PLAN RENOVE DE FIESTRAS 2008

22/06/2009

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2009. O Plan Renove de Fiestras 2008 comezou o 1 de febreiro de 2009 cun orzamento inicial de 500.000 €. O grande volume de solicitudes fixo que este orzamento se comprometese na súa totalidade en poucos días.

Coa finalidade de atender esta alta demanda de solicitudes, amplíase en 2 millóns de euros o orzamento inicial deste Plan.

O Plan Renove de Fiestras está incluído no Programa IDAE-INEGA 2008 de Axudas Públicas a Investimentos en Eficiencia Enerxética dentro do Plan de Acción 2008-2012 da E-4. O fin deste plan é o de fomentar a redución do consumo de enerxía no sector doméstico a través da rehabilitación dos ocos acristalados de fachada, tanto no referente ó acristalamento como ós marcos ou perfís.

Estas axudas xestionanse mediante a colaboración dos instaladores que decidan adherirse ó Plan e están destinadas a persoas físicas ou xurídicas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia. Son subvencionables as novas fiestras ou portas-fiestras que separen estancias calefactadas do exterior e cumpran os seguintes requisitos:

  • Dispoñer de marcado CE.
  • Dobre acristalamento con cámara de 6 mm ou superior.
  • Carpintería de madeira, de PVC ou metálica con rotura de ponte térmico de 4 mm ou superior.
  • Substituír a unha fiestra anterior de igual ou superior tamaño.
  • Realización da reserva de fondos e execución da obra a partir do 01/02/2009.

Non son subvencionables os cerramentos acristalados que se instalen coa finalidade de pechar ambientes exteriores (terrazas e/ou tendedeiros) por non tratarse dunha renovación senón de modificacións na envolvente da vivenda.

O prazo de presentación das solicitudes de axuda permanecerá aberto ata o día 30 de xullo de 2009 ou ata que se esgote o orzamento destinado a esta finalidade.