INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

AXUDAS PARA O IMPULSO DAS ENERXÍAS RENOVABLES, O AUTOCONSUMO E O ALMACENAMENTO ENEXÉTICO

APOIOS POR 37M€

 

 

 - Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e outros sectores produtivos (RD 477/2021).
   Código do procedemento: IN421W
   Teléfonos de contacto: 981 541 579 / 981 541 548 / 981 541 508 / 981 541 568

 - Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administracións públicas e o terceiro sector (RD 477/2021).
   Códigos dos procedementos: IN422J - IN422K
   Teléfonos de contacto: 981 541 548 / 981 541 568 / 981 541 579 / 981 541 508

 - Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial(RD 477/2021).
   Códigos dos procedementos: IN422L - IN422M
   Teléfonos de contacto: 981 541 508 / 981 541 568 / 981 541 548 / 981 541 579

- Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e administracións públicas (RD 1124/2021).
   Código do procedemento: IN422N
   Teléfonos de contacto: 981 541 548 / 981 541 579