Guías y recomendaciones

 

Guías y 
recomendaciones 

Decálogos de boas prácticas 

 

FOGARES

Descargar decálogo boas prácticas 
enerxéticas no fogar

Descargar

PEMES

Descargar decálogo boas prácticas 
enerxéticas nas Pemes

Descargar

ADMINISTRACIÓN

Descargar decálogo boas prácticas 
enerxéticas noa Administración

Descargar

Descargar resumo boas prácticas 
enerxéticas no fogar

Descargar

Descargar resumo boas prácticas 
enerxéticas nas Pemes

Descargar

Descargar resumo boas prácticas 
enerxéticas na Administración

Descargar

 

Guías medidas RD-Lei 14/2022

SECTOR PRIVADO

Descargar guía medidas sector privado RD-Lei 
14/2022

Descargar

SECTOR PÚBLICO

Descargar guía medidas sector público 
RD-Lei 14/2022

Descargar

 

Preguntas e Respostas RD-Lei 14/2022

Descargar Preguntas e Respostas RD-Lei 
14/2022

Descargar