Aspectos xerais

Sectores

A maior parte das emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia son debidas aos usos e transformación da enerxía, seguidas polas asociadas á agricultura, aos procesos industriais e ao tratamento e eliminación de residuos. 

Resulta necesario, por tanto, a consideración primeira de todas aquelas actuacións que permitan a mellora da eficiencia enerxética nos diferentes sectores da nosa economía e nas actividades da nosa vida cotiá, ao obxecto de continuar avanzando na nosa diminución da dependencia enerxética do exterior, na descarbonización dos nosos sectores económicos e sociais e na consecución dos obxectivos enerxéticos e ambientais establecidos a nivel autonómico, nacional e europeo. 

En Galicia o maior consumo de enerxía final correspóndese, por esta orde, coa calor e os combustibles para uso térmico, cos combustibles para o transporte e coa electricidade.

Sectores

Aforro e eficiencia enerxética

Sector industrial e primario

Sector industrial e primario

Consultar
Sector doméstico

Sector doméstico

Consultar
Sector servizos

Sector servizos

Consultar
Sector transporte

Sector transporte

Consultar