Comités executivos

 

Comités executivos

Enerxía

Mediante a Lei 9/2013, do 19 de decembro, de Emprendemento e da Competitividade Económica de Galicia créase o Consello Galego de Economía e Competitividade, con natureza xurídica de órgano colexiado da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e adscrito á consellería competente en materia de economía e industria, tendo entre as súas funcións:

Comités executivos

Pluma

Aprobar os plans de desenvolvemento e apoio naquelas materias que son competencia da Consellería de Economía, Industria e Innovación, entre elas, a enerxía.

Persoas

Establecer os comités executivos, por obxectivos temáticos, que no seo do Consello se consideren convenientes, e establecer as directrices de funcionamento destes.

Estrela

Propoñer melloras na planificación, xestión e avaliación das políticas públicas en materia de economía e industria.

Arquivo

Responder as consultas que lle formulen e elaborar os informes que lle soliciten as administracións públicas.

Enerxía

O Decreto 42/2015, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Consello Galego de Economía e Competitividade, contempla que, con carácter mínimo, deberá existir un comité executivo por cada unha das seguintes materias:

Política industrial

Enerxía

Emprendemento, competitividade e internacionalización das empresas galegas

Comercio interior e exterior

Desenvolvemento mineiro

Tras a súa constitución, o Comité Executivo de Enerxía desenvolve a súa con representantes correspondentes a:

Xunta de Galicia
 • Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
 • INEGA
 • IGAPE
 • Axencia Galega de Innovación (GAIN)
 • Comisión Galega da Competencia
Organizacións sindicais
 • CSIF
 • CIG
 • UGT
 • CCOO
Federación Ecoloxista Galega
Confederación de Empresarios de Galicia
Cámara Oficial Mineira de Galicia
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña

 

Desenvolvemento mineiro

Mediante a Lei 9/2013, do 19 de decembro, de Emprendemento e da Competitividade Económica de Galicia créase o Consello Galego de Economía e Competitividade, con natureza xurídica de órgano colexiado da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e adscrito á consellería competente en materia de economía e industria, tendo entre as súas funcións:

Desenvolvemento mineiro

Pluma

Aprobar os plans de desenvolvemento e apoio naquelas materias que son competencia da Consellería de Economía, Industria e Innovación, entre elas, a enerxía.

Persoas

Establecer os comités executivos, por obxectivos temáticos, que no seo do Consello se consideren convenientes, e establecer as directrices de funcionamento destes.

Estrela

Propoñer melloras na planificación, xestión e avaliación das políticas públicas en materia de economía e industria.

Arquivo

Responder as consultas que lle formulen e elaborar os informes que lle soliciten as administracións públicas. 

Desenvolvemento mineiro

O Decreto 42/2015, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Consello Galego de Economía e Competitividade, contempla que, con carácter mínimo, deberá existir un comité executivo por cada unha das seguintes materias:

Política industrial

Enerxía

Emprendemento, competitividade e internacionalización das empresas galegas

Comercio interior e exterior

Desenvolvemento mineiro

Tras a súa constitución, o Comité Executivo de Enerxía desenvolve a súa con representantes correspondentes a:

Xunta de Galicia
 • Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
 • INEGA
 • IGAPE
 • Axencia Galega de Innovación (GAIN)
 • Comisión Galega da Competencia
Organizacións sindicais
 • CSIF
 • CIG
 • UGT
 • CCOO
Federación Ecoloxista Galega
Confederación de Empresarios de Galicia
Cámara Oficial Mineira de Galicia
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña