Emisión gases efecto invernadoiro

Emisións gases efecto invernadoiro

CÁLCULO EMISIÓNS CO2

FACTORES EMISIÓNS T CO2
DECISIÓN COMISIÓN CÁLCULO T CO2

INFORME EMISIÓNS GEI EN GALICIA

EMISIÓNS SECTOR ENERXÉTICO

EMISIÓNS SEGUNDO A LEI 1/2005

EMISIÓNS DO PNA 2005-2007
EMISIÓNS DO PNA 2008-2012
EMISIÓNS DO PNA 2013-2020
EMISIÓNS DO PNA 2021-2025