Prezos da enerxía

 

Prezos da enerxía

Nestes apartados pode consultar a evolución dos prezos da electricidade, gas natural, GLP, gasolinas e gasóleos ata a actualidade.

 

 

 

PREZO GASOLINA, GASÓLEO,GLP, GNL 
E GNC

Descargar

PREZO BOMBONAS DE  
BUTANO E PROPANO

Descargar

PREZO ELECTRICIDADE

Descargar

PREZO GAS NATURAL

Descargar

COMPARADOR DE PREZOS DE 
ELECTRICIDADE E GAS NATURAL

Descargar

GUÍAS INFORMATIVAS E 
CONSELLOS SOBRE AFORRO 
ENERXÉTICO DA CNM

Descargar

FACTURA ELÉCTRICA 
E BONO SOCIAL

Descargar

 

*NOTA: No comparador da CNMC aparecen as ofertas a prezo fixo conxuntamente e sen distinción coas ofertas en mercado libre (prezo e condicións pactadas coa comercializadora). Por tanto, debe advertirse aos consumidores que as condicións das ofertas do mercado libre, en xeral, non son comparables coas ofertas a prezo fixo anual, e que a contratación deste tipo de produtos debe realizarse despois de comparar coidadosamente outras ofertas dispoñibles no mercado, dado que non todas elas son directamente comparables ao incluír diferentes condicións e servizos.