Axudas

Plan Renova o teu vehículo

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421T, IN421U

Frechas enlace Frechas enlace

Subvencións renovación de electrodomésticos

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN414B, IN414C

Frechas enlace Frechas enlace

SUBVENCIÓNS ANO 2024-2025 PARA PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA NAS EMPRESAS GALEGAS

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN417Y

Frechas enlace Frechas enlace

AXUDAS EXTRAORDINARIAS AO SECTOR DA AUTOMOCIÓN EN GALICIA

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IG300I - IN422P

Frechas enlace Frechas enlace

Programa MOVES III - incentivos á mobilidade eléctrica

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421Q, IN421R

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e administracións públicas (RD 1124/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422N

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas en edificios non residenciais, establecementos e infraestruturas do sector público (RD 1124/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422O

Frechas enlace Frechas enlace

PROXECTOS SINGULARES DE MELLORA DA SUSTENTABILIDADE ENERXÉTICA EN EMPRESAS DO SECTOR INDUSTRIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421J

Frechas enlace Frechas enlace

Programa Estatal para actuacións enerxéticas en PEME e gran empresa do sector industrial

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421V

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de mellora enerxética dirixido a Autónomos e PEMES do sector servizos - BONO ENERXÍA PEME

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN417Z

Frechas enlace Frechas enlace

PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS DE APROVEITAMENTO DE ENERXÍAS RENOVABLES ELÉCTRICAS E DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS EMPRESAS DE PRODUCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421L

Frechas enlace Frechas enlace

Planificación enerxética de concellos e comunidades enerxéticas

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN418E

Frechas enlace Frechas enlace

PROXECTOS DE ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421S

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de enerxías renovables de uso térmico

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421H, IN421P

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de enerxía solar fotovoltaica a particulares

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421N, IN421O

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de gases renovables

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421Z

Frechas enlace Frechas enlace

Subvencións para actuacións de Eficiencia Enerxética en explotacións Agropecuarias

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN418D

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administracións públicas e o terceiro sector (RD 477/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422J (adhesión), IN422K

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e outros sectores produtivos (RD 477/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421W

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial (RD 477/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422L, IN422M

Frechas enlace Frechas enlace

Subvencións ano 2023-2024 para proxectos de aforro e eficiencia nas empresas galegas

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN417Y

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de mellora enerxética dirixido a Autónomos e PEMES do sector servizos (BONO ENERXÍA PEME)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN417Z

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de Biomasa destinadas a particulares

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421N, IN421P

Frechas enlace Frechas enlace