Axudas

OutrosX
Programa MOVES III - incentivos á mobilidade eléctrica
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421Q, IN421R

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas en edificios non residenciais, establecementos e infraestruturas do sector público (RD 1124/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422O

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e administracións públicas (RD 1124/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422N

Frechas enlace Frechas enlace
Planificación enerxética de concellos e comunidades enerxéticas
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN418E

Frechas enlace Frechas enlace
Subvencións para actuacións de Eficiencia Enerxética en explotacións Agropecuarias
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN418D

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administracións públicas e o terceiro sector (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422J (adhesión), IN422K

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e outros sectores produtivos (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421W

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422L, IN422M

Frechas enlace Frechas enlace