Axudas

EmpresasX
Plan Renova o teu vehículo
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421T, IN421U

Frechas enlace Frechas enlace
Programa MOVES III - incentivos á mobilidade eléctrica
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421Q, IN421R

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e administracións públicas (RD 1124/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422N

Frechas enlace Frechas enlace
Programa Estatal para actuacións enerxéticas en PEME e gran empresa do sector industrial
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421V

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de mellora enerxética dirixido a Autónomos e PEMES do sector servizos - BONO ENERXÍA PEME
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN417Z

Frechas enlace Frechas enlace
PROXECTOS DE ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421S

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de gases renovables
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421Z

Frechas enlace Frechas enlace
Subvencións para actuacións de Eficiencia Enerxética en explotacións Agropecuarias
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN418D

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administracións públicas e o terceiro sector (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422J (adhesión), IN422K

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e outros sectores produtivos (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421W

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422L, IN422M

Frechas enlace Frechas enlace
Subvencións ano 2023-2024 para proxectos de aforro e eficiencia nas empresas galegas
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN417Y

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de mellora enerxética dirixido a Autónomos e PEMES do sector servizos (BONO ENERXÍA PEME)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN417Z

Frechas enlace Frechas enlace