Axudas

Enerxías renovablesX
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas en edificios non residenciais, establecementos e infraestruturas do sector público (RD 1124/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422O

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e administracións públicas (RD 1124/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422N

Frechas enlace Frechas enlace
PROXECTOS DE ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421S

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de enerxías renovables de uso térmico
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421H, IN421P

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de enerxía solar fotovoltaica a particulares
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421N, IN421O

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de gases renovables
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421Z

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administracións públicas e o terceiro sector (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422J (adhesión), IN422K

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e outros sectores produtivos (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421W

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial (RD 477/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422L, IN422M

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de Biomasa destinadas a particulares
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421N, IN421P

Frechas enlace Frechas enlace