Axudas

Enerxías renovablesX

Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas en edificios non residenciais, establecementos e infraestruturas do sector público (RD 1124/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422O

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e administracións públicas (RD 1124/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422N

Frechas enlace Frechas enlace

PROXECTOS DE ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421S

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de enerxías renovables de uso térmico

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421H, IN421P

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de enerxía solar fotovoltaica a particulares

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421N, IN421O

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de gases renovables

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421Z

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administracións públicas e o terceiro sector (RD 477/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422J (adhesión), IN422K

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e outros sectores produtivos (RD 477/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421W

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial (RD 477/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422L, IN422M

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de Biomasa destinadas a particulares

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421N, IN421P

Frechas enlace Frechas enlace