Axudas

ParticularesX

Plan Renova o teu vehículo

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421T, IN421U

Frechas enlace Frechas enlace

Subvencións renovación de electrodomésticos

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN414B, IN414C

Frechas enlace Frechas enlace

Programa MOVES III - incentivos á mobilidade eléctrica

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421Q, IN421R

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de enerxías renovables de uso térmico

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421H, IN421P

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de enerxía solar fotovoltaica a particulares

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421N, IN421O

Frechas enlace Frechas enlace

Subvencións para actuacións de Eficiencia Enerxética en explotacións Agropecuarias

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN418D

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial (RD 477/2021)

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422L, IN422M

Frechas enlace Frechas enlace

Proxectos de Biomasa destinadas a particulares

Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421N, IN421P

Frechas enlace Frechas enlace