INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Publicacións

PRESENTACIÓN

O Instituto Enerxético de Galicia centra as súas activdades no estudo das fontes renovábeis e na optimización dos recursos enerxéticos dispoñibles en Galicia, tendo como eixos fundamentais da súa filosofía e formulacións o desenvolvemento sostible, a creación de novos nichos de emprego, a garantía das subministración enerxética e a proteción do contorno ambiental.

Froito deste traballo é a publicación de numerosos infomes e documentos que reflicten o interese desre instituto para promover proxectos e programas que favorezan a mellora da eficiencia nas empresas, nas administracións e nos fogares galegos, así como o fomento do coñecemento e da investigación de tódolos aspectos relacionados con este ámbito empresarial e industrial.

Co obxectivo de artellar e ordenar estes documentos, o Inega catalógaos segundo a tipoloxía documental e o sector no que se engloban.