Obxectivos ano 2030

 

 

Ilustación de obxectivos ano 2030

 

Obxectivos ano 2030

Obxectivos da Axenda Enerxética de Galicia 2030 (AxEGa30), do borrador do PNIEC 2023-2030, da Directiva (UE) 2023/2413 relativa ao uso de enerxías renovables e da Directiva (UE) 2023/1791 relativa á eficiencia enerxética.

Evolución, nos últimos anos en Galicia, dos obxectivos para o ano 2030 relativos ao fomento e uso de enerxía procedente de fontes renovables e de aforro enerxético. Os obxectivos de Galicia están recollidos na Axenda Enerxética de Galicia 2030, os de España no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (borrador PNIEC 2023-2030) e os da Unión Europea na Directiva (UE) 2023/2413 e na Directiva (UE) 2023/1791.

Os resultados no intervalo entre os anos 2005 a 2020 calcúlanse segundo as disposicións vixentes na Directiva 2009/28/CE, mentres que os resultados dos anos 2021 e 2022 seguen as disposicións marcadas na Directiva (UE) 2018/2001 e na Directiva (UE) 2018/2002. A partir do ano 2023, realizaranse os cálculos segundo a Directiva (UE) 2023/2413 e a Directiva (UE) 2023/1791.

OBXECTIVOS GALICIA 2030