INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou Novas

Novas

ECONOMÍA E INDUSTRIA ACTIVARÁ UNHA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA ESTIMULAR A PARTICIPACIÓN CIDADÁ A FAVOR DUN USO RESPONSABLE DA ENERXÍA, A TRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

27/02/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- Un videoxogo interactivo que ten como protagonistas a Super-E e a Familia Efi, que dun xeito moi sinxelo axudarán ao usuario a construír unha casa modelo de aforro e eficiencia enerxética, será o eixo estrutural sobre o que pivotará esta iniciativa do Instituto Enerxético de Galicia, que se presentará o 4 de marzo nun acto conmemorativo do "Día Mundial da Eficiencia Enerxética"

- O xogo co título "Se enerxía queres aforrar pola túa casa debes empezar" será accesible a través de Internet e pretende dar a coñecer pautas prácticas e sinxelas acerca de como aforrar enerxía

- Conseguir unha Galicia máis eficiente e sostible, obxectivo final desta iniciativa que se integra na aposta estratéxica da Xunta pola potenciación de políticas efectivas de utilización racional dos recursos enerxéticos en todos os sectores

50 REPRESENTANTES DO SECTOR ENERXÉTICO PARTICIPARÁN NUNHA XORNADA TÉCNICA, PROMOVIDA POR ECONOMÍA E INDUSTRIA, PARA A DIFUSIÓN DUN PROTOCOLO ESTÁNDAR DE VERIFICACIÓN DO AFORRO

23/02/2011

O curso ten como fin dar a coñecer a necesidade de implantar unha pauta común de actuación (o denominado Protocolo EVO) para determinar e validar os aforros enerxéticos obtidos coa implantación de medidas de eficiencia enerxética, a fin de mellorar o rendemento das instalacións estudadas.

O seminario está dirixido a empresas de servizos enerxéticos, a compañías comercializadoras e distribuidoras de enerxía e á industria en xeral e desenvolverase o xoves, 24 de febreiro, na EGAP.

DIÉGUEZ INAUGURA A MOSTRA “CON A DE ASTRÓNOMAS”, QUE ACHEGA DUN XEITO LÚDICO ESTA CIENCIA A TRAVÉS DE PANEIS INFORMATIVOS E QUE SERVE DE HOMENAXE ÁS MULLERES QUE TRABALLARON NESTE CAMPO

17/02/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- O presidente de Sotavento e director do Instituto Enerxético de Galicia inaugurou esta exposición, cedida temporalmente ao Parque Eólico Experimental Sotavento, e que se insire dentro da faceta divulgativa e de difusión das enerxías renovables que está a levar a cabo este centro

ECONOMÍA E INDUSTRIA PROMOVE CURSOS SOBRE SOLUCIÓNS INNOVADORAS PARA A EDIFICACIÓN, TALES COMO A DOMÓTICA NAS VIVENDAS, MEDIANTE UN CONVENIO COA FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA

13/02/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- O Instituto Enerxético de Galicia e a devandita asociación desenvolverán, a través dun convenio entre ambas partes, cinco cursos que se enmarcan na estratexia global da Xunta pola potenciación do aforro e da eficiencia, cuxo obxectivo final é minimizar o alto custo enerxético que presenta o sector da edificación e reducir o elevado consumo enerxético

ECONOMÍA E INDUSTRIA FORMARÁ, DA MAN DO CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS, AOS COLECTIVOS DA EDIFICACIÓN SOBRE A NOVA NORMATIVA DE CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA NO SECTOR

05/02/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- Un convenio entre o Instituto Enerxético de Galicia e o CGETI permitirá o desenvolvemento de seis cursos sobre esta materia, a través dos que se pretende reducir o custo enerxético no ámbito da edificación e minimizar o impacto ambiental

ECONOMÍA E INDUSTRIA IMPULSA NOVAS ACCIÓNS FORMATIVAS SOBRE NORMATIVA ENERXÉTICA EDIFICATORIA COA ASOCIACIÓN CLÚSTER DA EFICIENCIA E A XESTIÓN ENERXÉTICA GALEGA

30/01/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

- O Instituto Enerxético de Galicia e CEXEGA veñen de asinar un convenio polo que se desenvolverán un total de catro cursos sobre Inspeccións e Eficiencia Enerxética en Edificios de aquí a xuño de 2011

- O obxectivo é concienciar aos profesionais que interveñen no procedemento de certificación enerxética das vivendas sobre a necesidade de ir introducindo medidas de aforro e eficiencia no sector para minimizar así os altos custos enerxéticos no ámbito da edificación

- O Instituto Enerxético de Galicia realiza estes cursos no marco da estratexia de aforro e eficiencia enerxética para o exercicio en curso, que conta cun orzamento total superior a 21 millóns de euros e coa que se prevé a xeración dun aforro enerxético de 193 mil MWh, unha redución na emisión á atmosfera de máis de 78 mil toneladas de CO2 e a creación dun investimento asociado en torno a 75 millóns de euros

AS AXUDAS DO NOVO PLAN RENOVE DE CLIMATIZACIÓN DE ECONOMÍA E INDUSTRIA, DE ATA O 25% DO CUSTO, ÁBRENSE O 3 DE FEBREIRO E PROPICIARÁN UN INVESTIMENTO ASOCIADO DE 3,5 MILLÓNS DE EUROS

29/01/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

A campaña do Instituto Enerxético de Galicia adscrito ao departamento que dirixe Javier Guerra contará cun orzamento inicial de 1 millón de euros. Con esta nova liña de axudas, que se enmarca na estratexia de aforro e eficiencia enerxética da Xunta, prevese chegar a máis de 1.000 vivendas.

ECONOMÍA E INDUSTRIA DESTINARÁ ATA UN MÁXIMO DE 140 MIL EUROS A AMPLIAR O SERVIZO DE PROMOCIÓN DO USO DA BICICLETA EN VILAGARCÍA DE AROUSA, COA POSTA EN MARCHA DUNHA 2ª FASE

23/01/2011

- O obxectivo último desta iniciativa, financiada e impulsada polo Inega, é promover a eficiencia no sector do transporte, aliviar o exceso de conxestión e reducir o problema medioambiental derivado dos usos fósiles do transporte
- O Instituto Enerxético de Galicia presta este servizo de uso público de préstamo de bicicletas en 15 concellos galegos, sistema que ten como beneficiarios a máis de 850.000 galegos, é dicir, ao 30% da poboación

ECONOMÍA E INDUSTRIA DESTINA PRETO DE 500 MIL EUROS Á RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR, CON AXUDAS DUN 25% DO CUSTO E DE ATA 1.500 EUROS POR VIVENDA, QUE XERARÁN 2 MILLÓNS DE EUROS

19/01/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

O director do Instituto Enerxético de Galicia presentou a primeira edición desta nova liña de axudas coa que se pretende mellorar a eficiencia enerxética, a través da substitución das instalacións existentes de iluminación por outras máis eficientes, reducindo así o consumo de enerxía.

ECONOMÍA E INDUSTRIA PROMOVE AS POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN DAS ENERXÍAS RENOVABLES NO EIDO MUNICIPAL, MEDIANTE A EXPERIENCIA DE CARÁCTER EXEMPLARIZANTE DO PROXECTO E-SOL

18/01/2011

??? Paragraph[1]/Image[1]/Title ???

O director do Instituto Enerxético de Galicia e o máximo responsable da EGAP, inauguraron o seminario técnico sobre “O aproveitamento das enerxías renovables e a xestión sostible das entidades locais”, no que se deron cita preto de 300 persoas procedentes tanto do sector público coma do sector privado.